วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน นักศึกษา และคุณครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตคว้ารางวัล “รองชนะเลิศดับดับ 1 ระดับชาติ”ทักษะการประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีมระดับชาติครูผู้ควบคุมทักษะ : นางสาวณ กมล ยุทธิวัฒน์ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖