วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตเยี่ยมชม การจัดการเรียนการสอนวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ยกกำลังสอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *