วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา เปิดรับสมัครคนอยากมีทุนดำเนินธุรกิจ คนอยากมีรายได้ระหว่างเรียน เข้ารับการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ ประกวดแผนธุรกิจ ระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2566 และทัศนศึกษาดูงาน วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 ผู้สนใจสามารถสแกน QR Code หรือสมัครได้ด้วยตนเองที่งานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ อาคารรัษฎา ชั้น 2