วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566นายวิทยา เกตชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ให้การต้อนรับนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านมาตรฐานการศึกษาในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ และรูปแบบการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ตามแนวทางการพัฒนาคนของจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ในโครงการภูเก็ตโมเดล ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566
นายวิทยา เกตชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ให้การต้อนรับนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านมาตรฐานการศึกษาในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ และรูปแบบการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ตามแนวทางการพัฒนาคนของจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ในโครงการภูเก็ตโมเดล ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

นจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566
นายวิทยา เกตชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
ให้การต้อนรับนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
และคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านมาตรฐานการศึกษาในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ และรูปแบบการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ตามแนวทางการพัฒนาคนของจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ในโครงการภูเก็ตโมเดล ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต