วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

อังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะครู แผนกวิชาธุรกิจการบิน ร่วมกิจกรรม “Shoulder Strap and Wing Grantuing Ceremony and Honorary Award”

อังคารที่ 23 สิงหาคม 2565
นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต
พร้อมด้วยคณะครู แผนกวิชาธุรกิจการบิน ร่วมกิจกรรม
“Shoulder Strap and Wing Grantuing Ceremony
and Honorary Award” พิธีประดับเครื่องหมาย
แสดงระดับชั้นปี ของนักศึกษา วิชาเอกการจัดการธุรกิจ
การบินและโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ณ ห้องประชุม 300 ที่นั่ง(19309)
อาคารคณะวิทยาการจัดการ (ตึก 19)
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต