วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ จัดกิจกรรมสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ Cocktail (ค็อกเทล)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ จัดกิจกรรมสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565 ในรูปแบบ Cocktail (ค็อกเทล) โดยมีนายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต