วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาอบรม พฤติกรรมนักท่องเที่ยว หลังสถานการณ์โควิด-19

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาอบรม พฤติกรรมนักท่องเที่ยว หลังสถานการณ์โควิด-19 ดำเนินงานโดย นักศึกษา ระดับปวส. แผนกวิชา
การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ณ ห้องราไวย์ ชั้น 2 R-Phuket Hotel วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต