วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “อบรมสัมมนาให้ ความรู้ เรื่อง เส้นทางสู่อาชีพบัญชี” ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนฯ (Reskill Upskill Newskill)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “อบรมสัมมนาให้ ความรู้ เรื่อง เส้นทางสู่อาชีพบัญชี” ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนฯ (Reskill Upskill Newskill) บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุติมา ประมวลสุข ดำเนินงานโดยแผนกวิชาการบัญชี ณ ห้องพรหมเทพ 641 อาคารเจ้าฟ้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต