วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน นักศึกษา ตัวแทนวิทยาลัยฯ ที่เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ งานประชุม วิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับชาติ ร่วมงาน “วันเกียรติยศ อาชีวเป็นหนึ่ง”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน นักศึกษา ตัวแทนวิทยาลัยฯ ที่เข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับชาติ ร่วมงาน “วันเกียรติยศ อาชีวเป็นหนึ่ง” ภายใต้การทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ นักศึกษา แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องราไวย์ ชั้น 2 R-Phuket Hotel วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต