วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูผู้รับผิดชอบรายวิชาโครงงานฯ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมประกวดโครงงาน แสดงผลงานวิชาการ และวิชาชีพ

เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูผู้รับผิดชอบรายวิชาโครงงานฯ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมประกวดโครงงาน แสดงผลงานวิชาการ และวิชาชีพ ภายใต้โครงการมหกรรมวิชาชีพ ณ ลานอาชีวสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต