วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 นางสาวสุธาทิพย์ ชูศักดิ์ และนางสาวนิรชา แซ่ลิ่ม ครูที่ปรึกษา และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ได้แก่ นายวันสุรัตน์ พุทธก้อม ระดับชั้นปวส.1/1 และ นายอภิสิทธิ์ พันธ์ตะคุ ระดับชั้นปวช.3/1 ร่วมรับรางวัลผลงาน “ข้าวหมูฮ้องแผ่นกรอบเสริมสาหร่ายพวงองุ่น” ที่ได้รับรางวัลติดดาวระดับ 4 ดาว ด้านการสาธารณสุขสุขภาพและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 1 ใน 18 ผลงานนวัตกรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 นางสาวสุธาทิพย์ ชูศักดิ์ และนางสาวนิรชา แซ่ลิ่ม ครูที่ปรึกษา และนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ได้แก่ นายวันสุรัตน์ พุทธก้อม ระดับชั้นปวส.1/1 และ นายอภิสิทธิ์ พันธ์ตะคุ ระดับชั้นปวช.3/1 ร่วมรับรางวัลผลงาน “ข้าวหมูฮ้องแผ่นกรอบเสริมสาหร่ายพวงองุ่น” ที่ได้รับรางวัลติดดาวระดับ 4 ดาว ด้านการสาธารณสุขสุขภาพและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 1 ใน 18 ผลงานนวัตกรรม ในกิจกรรม “การบ่มเพาะเพื่อเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา : Smart Invention & Innovation ประจำปี 2566 ภาคใต้” เมื่อระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท จังหวัดสุราษฎร์ธานี