วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 นางสาวอรทัย สุวรรณมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ ร่วมพิธีเปิดงาน “ตลาดนัด ม.อ.บ้านซ้าน (PSU BANZAAN) หลาดสุขภาพ หลาดชุมชน หลาดของทุกคน”

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 นางสาวอรทัย สุวรรณมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และเจ้าหน้าที่งานกิจกรรมฯ ร่วมพิธีเปิดงาน “ตลาดนัด ม.อ.บ้านซ้าน (PSU BANZAAN) หลาดสุขภาพ หลาดชุมชน หลาดของทุกคน” เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าชุมชน สินค้าเพื่อสุขภาพ อาหารและเครื่องดื่มกว่า 50 ร้านค้า ณ บริเวณถนนด้านหน้าและข้างอาคารนานาชาติและพัฒนานักศึกษา (อาคาร 10) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต