วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ตัวแทนจากแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาหารฯ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว และการโรงแรม ร่วมจัดนิทรรศการ นำเสนอการจัด การเรียนการสอนสายอาชีพ ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เพื่อเป็นการออกแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ตัวแทนจากแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาหารฯ การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว และการโรงแรม ร่วมจัดนิทรรศการ นำเสนอการจัดการเรียนการสอนสายอาชีพ ในวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เพื่อเป็นการออกแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 ในหลักสูตรปกติ และ Mini English Program (MEP) ณ โรงเรียนพุทธมงคลนิมิตร จังหวัดภูเก็ต