วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ร่วมนิเทศก์ ติดตามการสอบมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาออกแบบ คอมพิวเตอร์กราฟิก แผนกวิชาศิลปกรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ร่วมนิเทศก์ ติดตามการสอบมาตรฐานวิชาชีพ นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาออกแบบ คอมพิวเตอร์กราฟิก แผนกวิชาศิลปกรรม ณ อาคารทุ่งคา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต