วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ปฐมนิเทศฝึกงาน ฝึกอาชีพ นักเรียน นักศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ปฐมนิเทศฝึกงาน ฝึกอาชีพ นักเรียน นักศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องพรหมเทพ 641 ชั้น 4 อาคารเจ้าฟ้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต