วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเทคนิคการอ่านและการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับนักบัญชีมือใหม่ ในหัวข้อ “งบการเงินสำหรับธุรกิจบริการ”

เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเทคนิคการอ่านและการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับนักบัญชีมือใหม่ ในหัวข้อ “งบการเงินสำหรับธุรกิจบริการ” โดยมี คุณฐิติวัชร์ ภูกิจไพศาล กรรมการบริษัท ควอลิตี้ แอ็ดไวเชอร์ จำกัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมฯ ดำเนินงานโดยแผนกวิชาการบัญชี ณ ห้องพรหมเทพ 641 ชั้น 4 อาคารเจ้าฟ้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต