วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และคณะครู แผนกวิชาศิลปกรรม ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “วัฒนธรรมบาติก วัฒนธรรมร่วมแห่งเอเชีย”

เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และคณะครู แผนกวิชาศิลปกรรม ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “วัฒนธรรมบาติก วัฒนธรรมร่วมแห่งเอเชีย” 1st International conference on Batik Culture under the theme of Mutual Cultural Heritage of Asia ภายใต้ งาน PKRU Anniversary 50+ มโหฬาร เฟสติวัล มหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมี นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผศ.ดร.คารว์ พยุงพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และผู้บริหารหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนิทรรศการการจัดแสดงศิลปะ วัฒนธรรม ผ้าบาติก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 15 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอศิลป์คุณหญิงกาญจนา ณ ระนอง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต