วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 นางสาวปิยะมาศ ชำนาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนฯ และ นางสาวนิรชา แซ่ลิ่ม ครูแผนกวิชาอาหารฯ ร่วมกิจกรรมทำบุญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ 3

เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 นางสาวปิยะมาศ ชำนาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนฯ และ นางสาวนิรชา แซ่ลิ่ม ครูแผนกวิชาอาหารฯ ร่วมกิจกรรมทำบุญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาทัพเรือภาคที่ 3 และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 ประจำปี 2566 ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 จังหวัดภูเก็ต