วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย นายชลำ อรรถธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ (อดีตเลขาธิการ กช.) ร่วมพิธีเปิดสัมนา “หลักการดำน้ำเบื้องต้น และการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว”

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย นายชลำ อรรถธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาวิทยาลัยฯ (อดีตเลขาธิการ กช.) ร่วมพิธีเปิดสัมนา “หลักการดำน้ำเบื้องต้น และการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว” ดำเนินงานโดยนักศึกษาระดับชั้นปวส.2/1 แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ณ ห้องราไวย์ ชั้น 2 R-Phuket Hotel วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต