วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

แผนกวิชาการตลาดและธุรกิจค้าปลีก ขอเชิญร่วมโครงการ สร้างองค์ความรู้ด้านวิชาชีพ Upskill Online Marketing วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น.

แผนกวิชาการตลาดและธุรกิจค้าปลีก ขอเชิญร่วมโครงการ สร้างองค์ความรู้ด้านวิชาชีพ Upskill Online Marketing วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องพรหมเทพ อาคารเจ้าฟ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *