วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

แผนกวิชาการบัญชีขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม “เด็กบัญชี หิ้วปิ่นโต นุ่งผ้าไทย ใส่ใจวิธีพุทธ” ร่วมตักบาตร ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์ ทุกวันพฤหัสบดีที่ 2 ของทุกเดือน