วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

แผนกวิชาการบัญชี ขอเชิญชวนเข้าอบรมโครงการกฎหมายสมัยใหม่สำหรับนักบัญชีในยุคดิจิทัล โดยวิทยากร คุณเอกชัย บุญปีติชาติ สำนักงานเอกการบัญชีและภาษีอากรธุรกิจ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00 – 12:00 น. ณ ห้องพรหมเทพ ชั้น 4 อาคารเจ้าฟ้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต