วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

แผนกวิชาการบัญชี ขอเชิญชวนเข้าอบรมโครงการอบรมเทคนิคการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินสำหรับนักบัญชีมือใหม่ในหัวข้อ เรื่อง งบการเงินสำหรับธุรกิจบริการ โดยวิทยากร คุณฐิติวัชร์ ภูกิจไพศาล กรรมการบริษัท ควอลิตี้ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12:00 – 16:00 น. ณ ห้องพรหมเทพ ชั้น 4 อาคารเจ้าฟ้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต