วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

แผนกวิชาการบัญชี ขอเชิญชวนเข้าอบรมโครงการพัฒนาทักษะกำลังคน (Reskill Upskill Newskill) โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุติมา ประมวลสุข ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:00 – 12:00 น. ณ ห้องพรหมเทพ ชั้น 4 อาคารเจ้าฟ้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต