วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

แผนกวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/ประเภทบริหารธุรกิจ ทักษะความรู้ทางการเงิน โครงการ Fin. ดี We Can Do!! วันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมราไวย์ อาคาร R Phuket Hotel วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต