วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏฺบัติการ การพัฒนาทักษะด้านอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง Internet of Things (IoT) ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 643