วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เชิญชวน ร่วมโครงการ Bizcom Doo Dee มีสัมมาคารวะ กิจกรรม ยิ้มง่าย ไหว้สวย วันที่ 25 มกราคม 2567 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมราไวย์