วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ จัดโครงการสร้างองค์ความรู้ด้านวิชาชีพภัยจากโรค NCDs วันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ ครัวมาตรฐาน 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ จัดโครงการสร้างองค์ความรู้ด้านวิชาชีพภัยจากโรค NCDs วันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ ครัวมาตรฐาน 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *