วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

Facebook 

นางสาวสุภาวณี ภูมิประไพ
หัวหน้าแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

นายจักรกฤษณ์ สิวะกุล
ครูแผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ

นางสาวอารียา  ธวัดดำ
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ