วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

แสดงความยินดีแก่ครูผู้ควบคุมทักษะ และนักเรียน นักศึกษา ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะฯ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ

วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีแก่ครูผู้ควบคุมทักษะ และนักเรียน นักศึกษา ผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะฯ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพแห่งประเทศไทย ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 33 วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร และครูผู้ควบคุม นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ โครงการวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ถ่ายรูปร่วมกัน ในกิจกรรมเข้าแถวภาคเช้า ณ ลานชีวะสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็๋ต