วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565
นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร งานวิจัยฯ คณะครูที่ปรึกษาผู้รับผิดชอบโครงการสิ่งประดิษฐ์ฯ และนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ ร่วมพิธีเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม” โดยมีนายชลำ อรรถธรรม ผู้ทรงคุณวุฒิ(อดีตเลขาธิการ กช.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯและ ดร.ณัฐนันท์ ชุมแก้ว ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญฯ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมโครงการฯ ณ ห้องราไวย์ อาคาร R-Phuket Hotel วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต