วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

โครงการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 รอบโควตาคนดีฯ ระดับชั้นปวช.

วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565 นายชาตรี คงแป้น รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยนางสาวปิยะมาศ ชำนาญ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ร่วมนิเทศก์ติดตามการดำเนินงานโครงการรับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 รอบโควตาคนดีฯ ระดับชั้นปวช. รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมดที่เข้ามอบตัว ระดับ ปวช. เป็นจำนวน 537 คน ดำเนินงานโดยงานทะเบียน ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต