วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

โครงการสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ ณ วัดเจริญสมณกิจ

วันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสถานศึกษาอาชีวศึกษาวิถีพุทธ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต กิจกรรมค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะที่พึงประสงค์สร้างบุญอุทิศวันพ่อ ซึ่งดำเนินการโดยฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา โดยมีพระอธิการจำรัส จันทโชโต เจ้าอาวาสวัดเจริญสมณกิจ (วัดหลังศาล) เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ณ วัดเจริญสมณกิจ จ.ภูเก็ต