วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ในวันที่ 2 กันยายน 2565 มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2565

ในวันที่ 2 กันยายน 2565 มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 8 ทุน ทุนละ 30,000 บาท ณ ห้องเกียรติกุล วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต