วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

งานบัญชี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

ดาวน์โหลด  เดือนตุลาคม 2563

ดาวน์โหลด  เดือนตุลาคม 2563

ดาวน์โหลด  เดือนพฤศจิกายน 2563

ดาวน์โหลด  เดือนธันวาคม 2563

ดาวน์โหลด  เดือนมกราคม 2564 

ดาวน์โหลด  เดือนกุมภาพันธ์ 2564

ดาวน์โหลด  เดือนมีนาคม 2564

ดาวน์โหลด  เดือนเมษายน 2564

ดาวน์โหลด  เดือนพฤษภาคม 2564

ดาวน์โหลด  เดือนมิถุนายน 2564

ดาวน์โหลด  เดือนกรกฎาคม 2564

ดาวน์โหลด  เดือนสิงหาคม 2564

ดาวน์โหลด  เดือนกันยายน 2564

ดาวน์โหลด เดือนตุลาคม 2564

ดาวน์โหลด  เดือนพฤศจิกายน 2564

ดาว์โหลด  เดือนธันวาคม 2564

ดาวน์โหลด  เดือนมกราคม 2565

ดาวน์โหลด   เดือนกุมภาพันธ์2565

ดาวน์โหลด  เดือนมีนาคม 2565

ดาวน์โหลด  เดือนเมษายน 2565

ดาวน์โหลด  เดือนพฤษภาคม 2565

ดาวน์โหลด  เดือนมิถุนายน 2565

ดาวน์โหลด เดือนกรกฎาคม 2565

ดาวน์โหลด เดือนสิงหาคม 2565

ดาวน์โหลด เดือนกันยายน 2565

ดาวน์โหลด เดือนตุลาคม 2565

ดาวน์โหลด เดือนพฤศจิกายน 2565

ดาวน์โหลด  เดือนธันวาคม 2565
ดาวน์โหลด  เดือนมกราคม 2566

ดาวน์โหลด เดือนกุมภาพันธ์ 2566

ดาวน์โหลด เดือนมีนาคม 2566

ดาวน์โหลดเดือนเมษายน2566

ดาวน์โหลดเดือนพฤษภาคม2566

ดาวน์โหลดเดือนมิถุนายน2566

ดาวน์โหลดเดือนกรกฎาคม 2566

ดาวน์โหลดเดือนสิงหาคม 2566

ดาวน์โหลดเดือนกันยายน 2566

ดาวน์โหลดเดือนตุลาคม 2566

ดาวน์โหลดเดือนพฤศจิกายน 2566

ดาวน์โหลดเดือนธันวาคม 2566

ดาวน์โหลดเดือนมกราคม 2567

ดาวน์โหลดเดือนกุมภาพันธ์ 2567

ดาวน์โหลดเดือนมีนาคม 2567

ดาวน์โหลดเดือนเมษายน 2567

ดาวน์โหลดเดือนพฤษภาคม 2567

ดาวน์โหลด รายละเอียดประกออบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.