วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

22 กุมภาพันธ์ 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม ค่ายพักแรมลูกเสือวิสามัญเหล่าสมุทร ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่ภูเก็ต