วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตจัดโครงการหลักสูตรนานาชาติระบบทวิภาคีสมรรถนะสูงโดยได้รับเกียรติจากว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนายณรงค์ วุ่นซิ่ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นักเรียนจากประเทศอาเซียนที่เข้าร่วมโครงการฯ และคุณครู นักเรียนจากประเทศเกาหลีซึ่งอยู่ระหว่างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมราไวย์ อาคาร R Phuket Hotel วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต