วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567 ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง) รอบเพิ่มเติม

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2567 รอบปกติ

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง กำหนดวันเปิด – ปิด ภาคเรียน และลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 ปีการศึกษา 2566

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง กำหนดวันเปิด – ปิด ภาคเรียน และลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 ปีการศึกษา 2566

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) รอบเพิ่มเติม ประจำปีการศึกษา 2566