วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 ดร.วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมประชุมเตรียมความพร้อม การจัดกิจกรรมออนไลน์ กิจกรรม ONLINE OPEN HOUSE ASEAN-ROK TVET Mobility Programmes BATCH 3 ณ ห้องประชุมไตรตรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 ดร.วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาศิลปกรรมในการวาดภาพตกแต่งฝาผนังเพื่อความสวยงามเตรียมความพร้อมสำหรับรับการประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2567

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 นายชาตรี คงแป้น รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม การดำเนินงานกำหนดคุณลักษณะโครงการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมเกียรติคุณวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 ดร.วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวอรทัย สุวรรณมณี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต รับมอบโล่เกียรติคุณจากเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต ในฐานะหน่วยงานผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมงานบริการโลหิตของจังหวัดภูเก็ตประจำปี 2567 ตามโครงการวันผู้บริจาคโลหิตโลก ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 1 โรงแรมเพลินภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดโครงการกิจกรรมวันไหว้ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตประจำปีการศึกษา 2567 “วัฒนธรรมไทยน้อมร่วมใจ ไหว้ครูเชิดชูคนต่งห่อ ณ โรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง โดยได้รับเกียรติจาก นายชลำ อรรถธรรม ประธานคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน พร้อมมอบทุนการศึกษามูลค่ากว่า 760,000 บาท โดยมี ดร.วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นตัวแทนรับมอบ ส่งมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และให้โอวาทเนื่องในวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2567

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 นายจารึก ศรีนาค หัวหน้างานแนะแนวและจัดหางาน และนายธนินท์รัฐ เจริญธีราพงษ์ หัวหน้างานครูที่ปรึกษา เข้าร่วมการประชุม เตรียมความพร้อมการจัดงาน Discover Phuket Pride ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต ชั้น 3 (ห้องใหญ่)

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ประจำปีการศึกษา 2567 ครั้งที่ 1 โดยมีนายชลำ อรรถธรรม ประธานคณะกรรมการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในการประชุม ดร. วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมราไวย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 บุคลากรที่เกี่ยวข้องวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมฝึกซ้อมและจัดเตรียมสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2567 ณ โรงยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่ง ศูนย์กีฬาสะพานหินจังหวัดภูเก็ต

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 งานแนะแนวและจัดหางานวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดกิจกรรมติดตามนักเรียน นักศึกษา ทุนมูลนิธิสตรีนานาชาติ ซึ่งมูลนิธิสตรีนานาชาติ เป็นมูลนิธิที่ให้ทุนนักศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ณ ห้องประชุมไตรตรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 ดร. วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยบุคลากรของวิทยาลัยฯร่วมประชุมกับ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคใต้ เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการดำเนินงานการประกวดโครงงานอาชีวศึกษาภาคใต้ ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2567 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต