วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดกิจกรรมแสดงความรัก และความจงรักภักดี ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 นายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมอ่านสารรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เนื่องในวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 นายชาตรี คงแป้น รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร รักษาการ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด การประกวดโครงงานวิชาการ แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาในการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2566 ทักษะการพัฒนานวัตกรรมธุรกิจดิจิทัล ระดับ ปวส. สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล รางวัล ชมเชย มาตรฐานระดับ เหรียญทอง

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตขอแสดงความยินดีกับ น.ส.เปรมิกา ถึงสุข ปวช.2/1 กบ น.ส.พรสวรรค์ บุญประภาศรี ปวช.2/1 กบ. ครูผู้ควบคุมนายธนินท์รัฐ เจริญธีรพงษ์ได้รับรางวัล “ชมเชย” ในการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ วิชาหน้าที่พลเมือง และประวัติศาสตร์ชาติไทย ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหารแจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ขอแสดงความยินดีกับ แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว รางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันทักษะสุดยอดมัคคุเทศก์ ประเภทเดี่ยว ระดับ ปวส. Tour Guiding Skill Contest นางสาวจอร์จีน่า ฟัน เนส แผนกวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว โดยมีคุณครูผู้ฝึกซ้อมและคุมทีม : ครูณัฐรินีย์ พรหมรักษ์, ครูเกศสุณีย์ สุขพลอย และทีมแผนกวิชาฯ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักเรียน นักศึกษา และคุณครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตคว้ารางวัล “รองชนะเลิศดับดับ 1 ระดับชาติ”ทักษะการประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง ระดับ ปวช./ปวส. ประเภท ทีมระดับชาติครูผู้ควบคุมทักษะ : นางสาวณ กมล ยุทธิวัฒน์ ในงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ ๓๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖