วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

เชิญชวน ผู้มีจิตศรัทธา ทุกท่าน ร่วมส่งมอบโอกาศทางการศึกษา ให้แก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเนื่องใน กิจกรรมวันไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 ดร.วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต รับมอบรางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันรายการ YOUNG CHEFS RROTISSEURS NATIONAL THAILAND CONTEST 2024 ชิงแชมป์ประเทศไทย เพื่อมอบเป็นเกียรติให้กับนักศึกษาชั้น ปวส. 1/1 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการซึ่งร่วมแข่งขันรายการดังกล่าวและได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 3 เหรียญทอง ระดับประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจากมหาวิทยาลัยและโรงเรียนสอนทำอาหารชื่อดังระดับนานาชาติ ซึ่งนักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาหนึ่งเดียว และนักศึกษาของวิทยาลัย ฯ เป็นผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่อายุน้อยที่สุด ณ โรงเรียน Le Cordon Bleu Culinary CONTEST Bangkok

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตจัดกิจกรรม Counseling Service: รู้เท่าทันปัญหาทางจิต พิชิตปัญหาใจ ภายใต้โครงการอบรมเรื่อง บทบาทหน้าที่ครูที่ปรึกษาและการให้คำปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมราไวย์ อาคาร R-Phuket Hotel วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567ดร. วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตทำหน้าที่รองประธานกรรมการ การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2566 และ ประธานคณะกรรมการตัดสินสิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 5 นางสาวกุลริศา ตรีโชติ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และนายเศรษฐาพันธ์ สุกใส หัวหน้าแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2566พร้อมด้วย นางสาวสุธาทิพย์ ชูศักดิ์ หัวหน้างานวิจัยฯ นางสาวศิรินทรา เสือพิทักษ์ และ นางสาวณฤดี โชติธรรมมานนท์ ครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ นำนักเรียน นักศึกษาชั้น ปวช.2 และ ปวส.1 แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 18-20 มกราคม 2567 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช