วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2566นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตมอบหมายให้ นางสาวสุภาวดี ไชยกาล และนายศักรินทร์ หมาดหนุด ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ นำนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขัน Makro HoReCa Challenge 2023 การแข่งขันปรุงอาหารไทย เสิร์ฟแบบจานหลัก (Main Course) จากวัตถุดิบปริศนา รุ่นเยาวชน ชิงแชมป์ภาคใต้ผลการแข่งขัน🎉🎉 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3นายออมสิน จักรมานนท์ในการนี้นายออมสินจะได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนภาคใต้ จากผู้เข้าแข่งขันจำนวน 9 คน เข้าไปรอบชิงชนะเลิศในงาน “มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและอุปกรณ์ครั้งที่ 16” ณ อิมแพค เมืองทองธานี ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 500,000 บาท พร้อมถ้วยประทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถแชมป์ประเทศไทย และนายศักรินทร์ หมาดหนุด ครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ เข้าร่วมแข่งขันในรายการเดียวกัน รุ่นมืออาชีพ ได้รับรางวัลชมเชยลำดับ 5 ในจำนวนผู้เข้าแข่งขัน 9 คน 🎉

วันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2566 นายวิทยา เกตชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมการลงพื้นที่เพื่อเตรียมติดตามและบูรณาการขับเคลื่อนงานผลิตและพัฒนากำลังคนตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนและการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการมีงานทำ ณ ห้องประชุมราไวย์ อาคาร R Phyket Hotel วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตร่วมโครงการ การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ตในการนี้วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตร่วมส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “เยาวชนรักสถาบัน” ซึ่งมีนักเรียนนักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ เข้าร่วมการประกวดจำนวน 7 คนผลการประกวดนักศึกษาของวิทยาลัยฯได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมราไวย์ อาคาร R Phuket Hotelวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันที่ 11 มิถุนายน 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนิน ทรงประกอบพิธีเปิดอาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานวโรกาสให้นายวิทยา เกตุชู ร่วมเฝ้าและถวายของที่ระลึก นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ยังความปลาบปลื้มปิติแก่คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู เข้าร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2566 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 จังหวัดภูเก็ต

วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหารตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2566 ของแผนกวิชาต่างๆและพบปะพูดคุยให้กำลังใจผู้สมัครในการสอบสัมภาษณ์ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566นายวิทยา เกตชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ให้การต้อนรับนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านมาตรฐานการศึกษาในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ และรูปแบบการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ตามแนวทางการพัฒนาคนของจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ในโครงการภูเก็ตโมเดล ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566นายวิทยา เกตชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ให้การต้อนรับนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านมาตรฐานการศึกษาในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ และรูปแบบการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ตามแนวทางการพัฒนาคนของจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ในโครงการภูเก็ตโมเดล ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566นายวิทยา เกตชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตให้การต้อนรับนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านมาตรฐานการศึกษาในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพื้นที่ และรูปแบบการจัดการศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ตามแนวทางการพัฒนาคนของจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ในโครงการภูเก็ตโมเดล ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต