วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

https://www.phuketvc.ac.th/%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99/