วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

Roadshow การศึกษายุคใหม่ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างงาน สร้างอาชีพ ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ณ โรงเรียนดาราสมุทร

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 บรรยากาศการออกแนะแนวอาชีพฯ กิจกรรม “Roadshow การศึกษายุคใหม่ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างงาน สร้างอาชีพ ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต” โดยมีงานแนะแนวฯ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ตัวแทน จากทุกแผนกวิชา ร่วมออกบูธ และนำเสนอการจัดการเรียนสอน ภายในแผนกวิชา ณ โรงเรียนดาราสมุทร