วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง กำหนดวันเปิด-ปิดเรียนและลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง กำหนดวันเปิด-ปิดเรียนและลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี การเสียภาษี่จากสินทรัพย์ดิจิทัล IT COIN วันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนามคม 2565

  ข่าวประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นเจ้าภาพสถานที่ในการประชุมเชิงปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ประชุมคณะครู ครั้งที่ 2/2563 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต มอบทุนการศึกษาของมูลนิธิสตรีนานาชาติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมการบันทึกเทปถวายพระพร การประชุมคณะทำงาน ขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดภูเก็ต