วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 1” การแข่งขันทักษะประดิษฐ์ดอกไม้เพื่อแสดงความยินดี ประเภททีม ระดับ ปวช. ในงานประชุมทางวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติครั้งที่ 32 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี