วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 รายงานผลแข่งขันทักษะพื้นฐาน “การประกวดร้องเพลงประเภทสากลชาย”ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 มาตรฐานเหรียญเงิน ควบคุมการฝึกซ้อมและการแข่งขันโดย นางสาวปาริชาติ เอ่งฉ้วน ภายใต้งานประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพฯ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และ ทักษะพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ณ จังหวัดระยอง