วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

แผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี การเสียภาษี่จากสินทรัพย์ดิจิทัล IT COIN วันพฤหัสบดี ที่ 3 มีนามคม 2565

 

ข่าวประชาสัมพันธ์