วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ด้วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา กำหนดดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านดนตรี กีฬา นันทนาการ ภายใต้กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีภายใน “อาชีวะภูเก็ตเกมส์” ครั้งที่ 35 ประจำปีการศึกษา 2566 นั้นในการนี้ จึงขอความอนุเคราะห์ครูที่ปรึกษาระดับชั้นปวช.1,ปวส.1 และผู้ที่สนใจ ให้สำรวจไซส์เสื้อกีฬาให้ กับนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่มีความประสงค์จะซื้อเสื้อกีฬาสี เพื่องานกิจกรรมฯ จะได้ดำเนินรวบรวมไซส์เสื้อ ครูที่ปรึกษาส่งข้อมูลไซส์เสื้อ ภายในวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ก่อนเวลา 16.00 น. ณ ห้องกิจกรรมฯ อาคารราษฎร์-รัฐ

ประชาสัมพันธ์ 📢รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2566ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม – 30 พฤษภาคม 2566 สแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่มรับสมัครรับและติดตามข่าวสาร หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา 076-214-818 ต่อ 701 หรือ คุณครูปวีณา บุญญานุพงศ์ โทร 082-8114599

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง การดำเนินงานโครงการสร้างศักยภาพผู้เรียนด้วยกิจกรรมแนะแนวอาชีพและจัดหางาน “กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566”