• farther.jpg
  • new241.jpg
  • teacher.jpg

h1  

การแถลงข่าว งานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชา…

การแถลงข่าว  งานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย  การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2562

    การแถลงข่าวงานประชุมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ภาคใต้ ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2562ในวันอังคาร ที่ 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมราไวย์ อาคารอาชีวะเพลส วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต Read more

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศ…

การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562

    การประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยประจำปีการศึกษา 2562ในวันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562ณ ห้องราไวย์ อาคารอาชีวเพลส วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต Read more

ประกาศร่นคาบเรียน ในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562

ประกาศร่นคาบเรียน ในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562

ประกาศร่นคาบเรียน ในวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 Read more

พิธีเปิดการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะ…

พิธีเปิดการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2562

การประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2562ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ตประเภทบริหารธุรกิจ คหกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ศิลปกรรมวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562ณ ห้องราไวย์ อาคาร อาชีวะเพลส วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต Read more

 

h1  

h2   

h2   

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวประกวดราคา


ตราอาชวะ

ubi
tve
banner-01
banner-05
banner-05
banner-01
banner-02
banner-03
banner-05
new
vcopmanal
link3 v3
vec
vec
vec
banner-05
sataban2
banner-05
banner-07