• 00.jpg

h1  

คณะครู นักเรียนนักศึกษา วิทยลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต รับทุนการศึกษา โครงการอาหารกลางว…

คณะครู นักเรียนนักศึกษา วิทยลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต รับทุนการศึกษา โครงการอาหารกลางวัน เนื่องในพิธีสักการะและฉลองวันเกิดองค์เทพเจ้า

คณะครู นักเรียนนักศึกษา วิทยลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต รับทุนการศึกษา โครงการอาหารกลางวัน เนื่องในพิธีสักการะและฉลองวันเกิดองค์เทพเจ้า "โป๊ยอุนเชี้ยตสุด"ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559ณ ห้องประชุมชั้น 2 มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต  Read more

นายสุคนธ์ แก้วแท้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึก…

นายสุคนธ์  แก้วแท้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต  เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 20 ให้กับนักศึกษา วันที่ 23 พฤษภาคม 2559  ณ บ้านวานิช

นายสุคนธ์  แก้วแท้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 20 ให้กับนักศึกษาวันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ณ บ้านวานิช Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิ…

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาการโรงแรม และ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2559

ดาวน์โหลด : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาการโรงแรม และ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2559 Read more

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาข…

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา  ณ วันควน ในวันที่ 20  พฤษภาคม 2559

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา  ณ วันควน ในวันที่ 20  พฤษภาคม 2559 Read more

h2   

h2   

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวประกวดราคา

b 01

 

nayok

banner-01
banner-01
banner-05
banner-05
banner-01
banner-01
banner-02
banner-03
banner-03
banner-05
vec
vec
banner-05
sataban2
banner-05