• 00.png
  • 01.png

h1  

สารประกัน ฉบับที่ 12 (ลงในงานประกันคุณภาพ)

สารประกัน ฉบับที่ 12 (ลงในงานประกันคุณภาพ)

ดาวน์โหลด : สารประกัน - ฉบับที่ 12 Read more

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินงานสปาเพื่อสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินงานสปาเพื่อสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2560

โครงการอบรมหลักสูตรผู้ดำเนินงานสปาเพื่อสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2560 ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2560 Read more

มุทิตา ผู้เกษียณ สายใจ สายใย สายสัมพันธ์ วอศ.ภูเก็ต

มุทิตา ผู้เกษียณ สายใจ สายใย สายสัมพันธ์ วอศ.ภูเก็ต

วันที่ 28 กันยายน 2560 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้จัดงานขอบคุณกรรมการสภา มุทิตา ผู้เกษียณ สายใจ สายใย สายสัมพันธ์ วอศ.ภูเก็ต ประจำปี 2560 ณ โรงแรมเพิร์ล จังหวัดภูเก็ต Read more

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จัดทำโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จัดทำโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ จัดทำโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 28 กันยายน 2560 ณ ห้องพรหมเทพ อาคารเจ้าฟ้า โดยมีนายสุคนธ์ แก้วแท้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด Read more

 

h1  

h2   

h2   

ข่าวประกวดราคา

b 01

 

nayok

banner-01
banner-01
banner-05
banner-05
banner-01
banner-01
banner-02
banner-03
banner-03
banner-05
vec
vec
vec
banner-05
sataban2
banner-05