• 00.jpg

h1  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความรู้ความและความถนัดทางวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี

ดาวน์โหลด : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความรู้ความและความถนัดทางวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม สาขาการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2560 Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความรู้ความและความถนัดทางวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความรู้ความและความถนัดทางวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความรู้ความและความถนัดทางวิชาชีพ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2560  Read more

นายสุคนธ์ แก้วแท้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นำคณะผู้บริหาร ครู สถานประ…

นายสุคนธ์ แก้วแท้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นำคณะผู้บริหาร ครู สถานประกอบการ ไปลงนามความร่วมมือจัดการศึกษาอาชีวะ กับมหาวิทยาลัยเทียนจินประเทศจีน ในวันที่ 23 - 29 เมษายน 2560

  นายสุคนธ์ แก้วแท้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นำคณะผู้บริหาร ครู สถานประกอบการ ไปลงนามความร่วมมือจัดการศึกษาอาชีวะ กับมหาวิทยาลัยเทียนจินประเทศจีน ในวันที่ 23 - 29 เมษายน 2560 Read more

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมรดน้ำขอพร นา…

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมรดน้ำขอพร นายสุคนธ์ แก้วแท้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต  เนื่องในวันปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) ในวันที่ 7 เมษายน 2560

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมรดน้ำขอพร นายสุคนธ์ แก้วแท้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตเนื่องในวันปีใหม่ไทย (วันสงกรานต์) ในวันที่ 7 เมษายน 2560 Read more

 

h1  

h2   

h2   

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวประกวดราคา

b 01

 

nayok

banner-01
banner-01
banner-05
banner-05
banner-01
banner-01
banner-02
banner-03
banner-03
banner-05
vec
vec
vec
banner-05
sataban2
banner-05