• 01-12-61.jpg
  • 04-3-62.jpg

h1  

ประกาศขอเลื่อนวันรายงานตัวและลงทะเบียนเรียน เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปริญญาตรี หลักสู…

ประกาศขอเลื่อนวันรายงานตัวและลงทะเบียนเรียน เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปริญญาตรี  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ประกาศขอเลื่อนวันรายงานตัวและลงทะเบียนเรียน เข้าศึกษาต่อ ระดับ ปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 Read more

กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลด : กำหนดการเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อ…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลด : รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ประจำปีการศึกษา 2562 Read more

พิธีเปิดอาคารเรียน อาคารวิจิตร ณ ระนอง

พิธีเปิดอาคารเรียน อาคารวิจิตร ณ ระนอง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดพิธีเปิดอาคารเรียน อาคารวิจิตร ณ ระนอง โดยได้รับบริจาคที่ดินสำหรับสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ จาก นายวิจิตร ณ ระนอง กรรมการบริหารกลุ่มบริษัทในเครือเพิร์ล ทำพิธีรับมอบโฉนดและเปิดอาคารเรียน อาคารวิจิตร ณ ระนองในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต Read more

 

h1  

h2   

h2   

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวประกวดราคา

 admin-61

ubi
tve
banner-01
banner-05
banner-05
banner-01
banner-02
banner-03
banner-05
new
vcopmanal
link3 v3
vec
vec
vec
banner-05
sataban2
banner-05