• 00.jpg

h1  

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต…

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้จัดกิจกรรม "แสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" เนื่องในโอกาสสวรรคตครบ 50 วัน ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต Read more

นายอภิสิทธิ์ ทองขำ นักเรียนชั้น ปวช.2 แผนกวิชาการออกแบบ

นายอภิสิทธิ์  ทองขำ  นักเรียนชั้น ปวช.2 แผนกวิชาการออกแบบ

นายอภิสิทธิ์ ทองขำ นักเรียนชั้น ปวช.2 แผนกวิชาการออกแบบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้รับรางวัล "เด็กกตัญญูตามรอยพ่อของแผ่นดิน" จากอนุกรรมการพบปะและช่วยเหลือบุคคลด้วยโอกาส ในคณะกรรมการดำเนินงานโครงการสามชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พบประชาชน และเข้ารับรางวัล วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ อาคารรัฐสภา 2..... Read more

อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต จัดการประชุมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ …

อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต จัดการประชุมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27

อาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต จัดการประชุมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 และการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ทักษะวิชาชีพ ระดับ อศจ. ปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต Read more

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตสอบสัมภาษณ์และคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ (โค…

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตสอบสัมภาษณ์และคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ (โควต้า)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดสอบสัมภาษณ์และคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ (โควต้า) วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้อง 615 อาคารเจ้าฟ้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต Read more

 

h1  

h2   

h2   

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวประกวดราคา

b 01

 

nayok

banner-01
banner-01
banner-05
banner-05
banner-01
banner-01
banner-02
banner-03
banner-03
banner-05
vec
vec
vec
banner-05
sataban2
banner-05