• 24-1-61.png
  • 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

h1  

โครงการตามแผนพัฒนาภาค ตามแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งของ เศรษฐกิจภายในประเทศ

โครงการตามแผนพัฒนาภาค ตามแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งของ เศรษฐกิจภายในประเทศ

โครงการตามแผนพัฒนาภาค ตามแนวทางเสริมสร้างความเข้มแข็งของ เศรษฐกิจภายในประเทศ ได้รับงบประมาณจากการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักสูตร Junior Local Chef วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องราไวย์ อาคารอาชีวะเพลส วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต Read more

ทุนการศึกษา Phuket Hotels Association

ทุนการศึกษา Phuket Hotels Association

ดาวน์โหลด : รายละเอียดทุนการศึกษา Read more

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมงาน เปิดโลกสัมมนาชีพ "คนต่งห่อ" สู่ไทยแลนด์ 4.0 ในวันที่ 24 - 25 มกราคม 2561 ณ โรงยิมเนเซียน 4,000 ที่นั่ง สะพานหินภูเก็ต Read more

การประเมินนักศึกษารางวัลพระราชทาน

การประเมินนักศึกษารางวัลพระราชทาน

 นางสาวกุลริศา  ตรีโชติ นายอนุสรณ์  ผิวผ่องและนายณัฐพร มณีรัตน์  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นำนักศึกษาเข้าร่วมการประเมินนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 22 มกราคม 2561 ณ. วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง  จังหวัดตรัง Read more

 

h1  

h2   

h2   

ข่าวรับสมัครงาน

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน จำนวน 1 อัตรา

ข่าวประกวดราคา

 nayok

banner-01
banner-05
banner-05
banner-01
banner-02
banner-03
banner-05
vec
vec
vec
banner-05
sataban2
banner-05