• ban9.jpg

 

h1  

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต…

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 นายวิทยา  เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2565 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรม "ฉ้ายหมี่กิ๊วอ๋อง เจียะเป่งอ้าน" หรือผัดหมี่ ร่วมกับ นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะมิสแกรนด์ ทั้งนี้มีการแสดง แฟชั่นโชว์ที่ได้แรงบันดาลใจจากเทศกาลถือศีลกินผัก จังหวัดภูเก็ต ใน..... Read more

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง กำหนดเปิด - ปิดภาคเรียน และลงทะเบียนเรียน …

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง กำหนดเปิด - ปิดภาคเรียน และลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง กำหนดเปิด - ปิดภาคเรียน และลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 Read more

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต…

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยนางสมศิริ นคราวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  หัวหน้างาน คณะครูและเจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  ร่วมพิธีเปิด

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยนางสมศิริ นคราวงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้างาน คณะครูและเจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมพิธีเปิด "การสัมมนาฝึกงาน/ฝึกอาชีพ นักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565"..... Read more

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต…

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 นายวิทยา  เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการดำเนินงานฯ ร่วม กิจกรรม

วันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการดำเนินงานฯ ร่วม กิจกรรม "สร้างความรัก สร้างเครือข่าย สานสายใยผูกผัน สู่การพัฒนาสถานศึกษาคุณภาพสูงแบบบูรณาการ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565" ภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหาร ครูและ..... Read more

 

h1  

h2   

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวประกวดราคา

director

นายวิทยา เกตุชู
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

new
lolo
ภาพกจกรรม ประจำป 2563
สำเนาของ ABC High School presents
Untitled-1
kruprom01
ubi
bennerdve
tve
rms11
สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ 2
banner-05
20
สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ 3
banner-01
banner-02
banner-03
สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ 1
new
vcopmanal
sataban2
banner-05
banner-07
สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ
สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ 4
 สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ 5
 APPF1