• 01-12-61.png
  • 5-11-61.jpg
  • 7-11-61-2.jpg
  • 7-11-61.jpg
  • 9-1-62.png
  • 12-11-61-2.jpg
  • 12-11-61.jpg
  • 25-10-61.jpg
  • 28-11-61-2.jpg
  • 28-11-61.jpg

h1  

โครงการโปรแกรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ

โครงการโปรแกรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ

คณะครูและนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมโครงการโปรแกรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำจัดโดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ตในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุมราไวย์ อาคารอาชีวะเพลส Read more

แผนกวิชาเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง

แผนกวิชาเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง

แผนกวิชาเลขานุการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะพิมดีดไทย อังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2562..... Read more

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรีย…

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรม (ระดับ ปวส.) งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 2 - 6..... Read more

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง

แผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง (ระดับ ปวช.)การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาคหกรรมงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2562..... Read more

 

h1  

h2   

h2   

ข่าวรับสมัครงาน

 admin-61

ubi
tve
banner-01
banner-05
banner-05
banner-01
banner-02
banner-03
banner-05
new
vcopmanal
link3 v3
vec
vec
vec
banner-05
sataban2
banner-05