• 00.png
  • 01.png

h1  

จุลสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 17 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

จุลสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 17 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

จุลสารประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 17 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 Read more

แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

แผนกวิชาการโรงแรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดโครงการศึกษาดูงานศิลปะการให้การบริการบนเรือสำราญ ระหว่างวันที่ 8 - 11 กรกฎาคม 2560 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์-สมุทรสงคราม-กรุงเทพมหานคร-กาญจนบุรี-ราชบุรี นักเรียน นักศึกษาที่สนใจ สามารถลงชื่อได้ตั้งแต่วันนี้-30 มิถุนายน 2560 ได้ที่ครูฉวีวรรณ ชัยเพชร ณ ห้องพักครูแผนกวิชาการโรงแรม..... Read more

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ คำขวัญ "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด" 26 มิถุนายน 2560 วันต่อต้านยาเสพติดโลก Read more

นักศึกษาที่สมัครจะเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเทียบโอน ปวส. ปี 2560 ให้เข้ารับการปฐมน…

นักศึกษาที่สมัครจะเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเทียบโอน ปวส. ปี 2560 ให้เข้ารับการปฐมนิเทศและประเมินเบื้องต้น ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560

ประกาศ นักศึกษาที่สมัครจะเข้ารับการศึกษาหลักสูตรเทียบโอน ปวส. ปี 2560 ให้เข้ารับการปฐมนิเทศและประเมินเบื้องต้น ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 Read more

 

h1  

h2   

h2   

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวประกวดราคา

b 01

 

nayok

banner-01
banner-01
banner-05
banner-05
banner-01
banner-01
banner-02
banner-03
banner-03
banner-05
vec
vec
vec
banner-05
sataban2
banner-05