• 00.jpg

h1  

วิทยาลัยอาชีพคลองท่อม ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน Mini English Program

วิทยาลัยอาชีพคลองท่อม ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน Mini English Program

วิทยาลัยอาชีพคลองท่อม ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน Mini English Program โดยมีคณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี ในวันที่ 28 เมษายน 2559 ณ ห้องไตรตรัง Read more

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ในยุค AEC ในวัน…

ดาวน์โหลด : ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาหัวข้อเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ในยุค AEC ในวันที่ 24 เมษายน 2559 เวลา 8.30 - 16.00 น ณ ห้องทรายแก้ว อาคารรัษฎา ชั้น 2..... Read more

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการอบรมการวาดตัวการ์ตูนด…

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้จัดการอบรมการวาดตัวการ์ตูนด้วยโปรแกรม Adobe illustrator โดยมี นายสุคนธ์  แก้วแท้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด

นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการอบรมการวาดตัวการ์ตูนด้วยโปรแกรม Adobe illustrator โดยมี นายสุคนธ์  แก้วแท้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด ในวันที่ 22 เมษายน 2559 ณ ห้อง 636 อาคารเจ้าฟ้า วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต Read more

h2   

h2   

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวประกวดราคา

b 01

 

nayok

banner-01
banner-01
banner-05
banner-05
banner-01
banner-01
banner-02
banner-03
banner-03
banner-05
vec
vec
banner-05
sataban2
banner-05