• 24-1-61.png
  • 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

h1  

สำหรับนักเรียน นักศึกษา ใหม่ ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ที่ไม่มามอบตั…

สำหรับนักเรียน นักศึกษา ใหม่ ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ที่ไม่มามอบตัว วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561

สำหรับนักเรียน นักศึกษา ใหม่ ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ที่ไม่มามอบตัว วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 Read more

โครงการพัฒนาและจัดทำหลักสูตรอาหารทัองถิ่น กิจกรรมวิพากษ์อาหารท้องถิ่น วันที่ 9-1…

โครงการพัฒนาและจัดทำหลักสูตรอาหารทัองถิ่น กิจกรรมวิพากษ์อาหารท้องถิ่น วันที่ 9-10 เมษายน 2561 ณ ห้อง 513 อาคารนริศร วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

โครงการพัฒนาและจัดทำหลักสูตรอาหารทัองถิ่น กิจกรรมวิพากษ์อาหารท้องถิ่น วันที่ 9-10 เมษายน 2561ณ ห้อง 513 อาคารนริศร วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) บัญชีสำรอง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) บัญชีสำรอง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) บัญชีสำรอง ให้มาติดต่องานทะเบียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต  ตั้งแต่วันที่ 17 - 19 เมษายน 2561 เวลา 8.30 น. - 15.30 น. หากพ้นดำหนดถือว่าสละสิทธิ์ Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.และ ระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.และ ระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลด : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช.ดาวน์โหลด : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวส. Read more

 

h1  

h2   

h2   

ข่าวประกวดราคา

 ผอ

banner-01
banner-05
banner-05
banner-01
banner-02
banner-03
banner-05
vec
vec
vec
banner-05
sataban2
banner-05