• 30-11-60-2.jpg
  • 30-11-60-3.png

h1  

ชมรมวิชาชีพการบัญชี ได้จัดโครงการประหยัดและออม

ชมรมวิชาชีพการบัญชี ได้จัดโครงการประหยัดและออม

ชมรมวิชาชีพการบัญชี ได้จัดโครงการประหยัดและออมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องธนาคารโรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต Read more

"อาชีวะภูเก็ต รวมใจ เทิดไท้ องค์ราชินิ"

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดกิจกรรม "อาชีวะภูเก็ต รวมใจ เทิดไท้ องค์ราชินิ" วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต โดยมี นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต..... Read more

ส่งมอบร่มพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

ส่งมอบร่มพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

  ดร.ประจวบ แก้วเขียว ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา นำคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ส่งมอบร่มพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตวันที่ 8 สิงหาคม 2561 Read more

โครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษ (English Camp)

โครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษ (English Camp)

ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ดำเนินงานตามโครงการเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษ (English Camp) ให้กับนักเรียน Mini English Program เพื่อให้นักเรียน สามารถใช้ กล้าแสดงออกในการใช้และสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้ดียิ่งขึ้น พร้อมเตรียมพร้อมสู่สมาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 4 - 5 สิงหาคม 2561..... Read more

 

h1  

h2   

h2   

ข่าวประกวดราคา

 admin-61

ubi
banner-01
banner-05
banner-05
banner-01
banner-02
banner-03
banner-05
new
vcopmanal
link3 v3
vec
vec
vec
banner-05
sataban2
banner-05