• 0001 (2).jpg
  • 123 (1).jpg
  • Untitled-4-01.jpeg
  • Untitled-4-02.jpeg
  • Untitled-4-03.jpeg
  • Untitled-4-04.jpeg

 

h1  

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่องการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์โรคติดต่อเ…

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต  เรื่องการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่องการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ดาวน์โหลดประกาศต้นฉบับ Read more

นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นิเทศการเรียนการสอน แบบ Bl…

นายวิทยา  เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นิเทศการเรียนการสอน  แบบ Blended Learning และการสอน Online ของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

นายวิทยา  เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นิเทศการเรียนการสอน แบบ Blended Learning และการสอน Online ของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต วันที่20 กรกฎาคม 2564 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต Read more

คณะผู้บริหาร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนาง…

คณะผู้บริหาร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564

นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 วันที่ 19 กรกฏาคม 2564 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต (ช่อง 11) เขารัง อ.เมือง..... Read more

การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับบริษัท ครัวการบินกรุงเทพ สถานีภูเก็ต และลงพื้น…

การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับบริษัท ครัวการบินกรุงเทพ สถานีภูเก็ต และลงพื้นที่เยี่ยมชมห้องเรียน ห้องฏิบัติการ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

นายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูแผนกวิชาธุรกิจการบิน, แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ร่วมต้อนรับ และประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับบริษัท ครัวการบินกรุงเทพ สถานีภูเก็ต และลงพื้นที่เยี่ยมชมห้องเรียน ห้องฏิบัติการ ณ แผนกวิชาธุรกิจการบิน, แผนกวิชาโลจิสติกส์ฯ, แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารวิจิตร ณ ระนอง, ห้องปฏิบัติการแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ อาคารครัวมาตรฐาน, อาคารเจ้าฟ้า,ห้องแคนทีน..... Read more

 

h1  

h2   

ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอนรายเดือน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ครูพิเศษสอนรายเดือน)

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

ข่าวประกวดราคา

S  8536100 Custom

นายวิทยา เกตุชู
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

lolo
ภาพกจกรรม ประจำป 2563
สำเนาของ ABC High School presents
Untitled-1
kruprom01
ubi
tve
สำเนาของ สำเนาของ ABC High School presents 1
สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ 2
banner-05
20
สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ 3
banner-01
banner-02
banner-03
สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ 1
new
vcopmanal
sataban2
banner-05
banner-07
Military student
สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ
สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ 4
 สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ 5