• 01-12-61.png
 • 5-11-61.jpg
 • 7-11-61-2.jpg
 • 7-11-61.jpg
 • 12-11-61-2.jpg
 • 12-11-61-3.jpg
 • 12-11-61.jpg
 • 25-10-61.jpg
 • 28-11-61-2.jpg
 • 28-11-61.jpg

h1  

กิจกรรมปั่นจักรยาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์"

กิจกรรมปั่นจักรยาน

คณะผู้บริหาร ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 Read more

จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561…

จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 8 ธันวาคม 2561 ณ ห้องสะพานหิน อาคารอาชีวะเพลลส วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต Read more

"ลูกกตัญญู Best of Piety 2018"

นายภานุพงศ์ แกล้วกล้า นักศึกษาระดับ ปวส.1/1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับรางวัล "ลูกกตัญญู Best of Piety 2018" ในงานประกาศรางวัล ลูกกตัญญู ประจำปีพุทธศักราช 2561 พร้อมด้วยบิดา จัดโดย มูลนิธิมูลนิธิต้นบุญ วิสาขา ร่วมกับ..... Read more

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 4 ศึกษาดูงานน…

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 4 ศึกษาดูงานนอกสถานที่

นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ รุ่นที่ 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ สวทช. (NSTDA) สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส Thai PBS และ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ระหว่าง วันที่ 6 -..... Read more

 

h1  

h2   

h2   

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวประกวดราคา

 admin-61

ubi
tve
banner-01
banner-05
banner-05
banner-01
banner-02
banner-03
banner-05
new
vcopmanal
link3 v3
vec
vec
vec
banner-05
sataban2
banner-05