• 0001.jpg
  • 0002.jpg
  • 0003.jpg
  • 11056401.jpg
  • 11056402.jpg

 

h1  

เชิญชวนคณะผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเ…

เชิญชวนคณะผู้บริหาร คณะครู วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกส์  เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลอิเล็กทรอนิกส์  เนื่องในวันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต >>คลิกที่นี่<< Read more

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อ (รอบเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา …

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อ (รอบเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ เข้าศึกษาต่อ (รอบเพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลด :: รายละเอียดการรับสมัคร ดาวน์โหลด :: ขั้นตอนการรับสมัคร Read more

ตารางจำหน่ายอุปกรณ์นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

ตารางจำหน่ายอุปกรณ์นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

ตารางจำหน่ายอุปกรณ์นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 จำหน่ายเวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องสหการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต  Read more

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต รับมอบตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต รับมอบตัว นักเรียน  นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต รับมอบตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยงานทะเบียน ในระหว่างวันที่ 12-19 พฤษภาคม 2564  ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต Read more

 

h1  

h2   

ข่าวรับสมัครงาน

the recruitment of a foreign as an english teaching

the recruitment of a foreign as an english teaching

Download

ข่าวประกวดราคา


S  8536100 Custom

นายวิทยา เกตุชู
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

lolo
ภาพกจกรรม ประจำป 2563
สำเนาของ ABC High School presents
Untitled-1
ubi
tve
สำเนาของ สำเนาของ ABC High School presents 1
สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ 2
สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ 7
banner-05
สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ 3
banner-01
banner-02
banner-03
สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ 1
new
vcopmanal
sataban2
banner-05
banner-07
Military student
สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ
สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ 4
 สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ 5
สถาบนคณวฒวชาชพ องคการมหาชน Thailand Professional Qualification Institute Public Organization Be Professional ทนมออาชพ 6