• 1.jpg
  • 5-2-63_2.jpg

h1  

ประชาสัมพันธ์ PKVC LIP Sync Dancer 2020

ประชาสัมพันธ์ PKVC LIP Sync Dancer 2020

เชิญชวนเข้าร่วมการประกวด PKVC LIP Sync Dancer 2020ระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563 Read more

ประชาสัมพันธ์ การประกวดดาวเดือน และดาวหาง(ดาวเทียม)

ประชาสัมพันธ์ การประกวดดาวเดือน และดาวหาง(ดาวเทียม)

เชิญชวน นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการประกวดดาวเดือน และดาวหาง(ดาวเทียม)ระหว่าง วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563 Read more

าระพิเศษ สำหรับคนพิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

าระพิเศษ สำหรับคนพิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วาระพิเศษ สำหรับคนพิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตจัดเลี้ยงอาหารว่าง นักเรียนนักศึกษาคุณครูและบุคลากร กับ 17 รายการระดับชาติ ตัวแทนภาคใต้ แข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับชาติ จังหวัดร้อยเอ็ด และตัวแทนแข่งขัน สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับชาติ ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต วันที่ 27 มกราคม 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณค่าของนักเรียนนักศึกษาคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาอาชีวศึกษาภูเก็ต ไปได้การบริหารตามรูปแบบ..... Read more

 

h1  

h2   

h2   

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวประกวดราคา


นายวิทยา  เกตุชู

นายวิทยา เกตุชู
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ubi
tve
banner-01
banner-05
banner-05
banner-01
banner-02
banner-03
banner-05
new
vcopmanal
link3 v3
vec
vec
vec
banner-05
sataban2
banner-05
banner-07