• 00.jpg

h1  

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต จัดกิจกรรม ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันครบรอบ 100 วัน แห่งการสวรรคต ( สตมวาร) ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ณ ลานอาชีวะสัมพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต Read more

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมงานวันครู ประจำปี 2560 ในวันที่ 16 มกราคม 2560 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจภาคใต้ (เอส แบค) Read more

นายสุคนธ์ แก้วแท้ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจก…

นายสุคนธ์  แก้วแท้ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบริการวิชาการ

นายสุคนธ์ แก้วแท้ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบริการวิชาการ ของนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรการพัฒนาเว็บไซต์ ด้วย CMS Joomlaระหว่าง 14-15 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย Read more

 

h1  

h2   

h2   

ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวประกวดราคา

b 01

 

nayok

banner-01
banner-01
banner-05
banner-05
banner-01
banner-01
banner-02
banner-03
banner-03
banner-05
vec
vec
vec
banner-05
sataban2
banner-05