วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

หน้าหลัก

ข้อมูลสถานศึกษา

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้อำนวยการ

นายวิทยา เกตุชู
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 20-21 กันยายน 2566ดร.วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ร่วมโครงการ “พัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สู่สถานศึกษาคุณภาพสูงแบบบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2566” โครงการ “ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาสถานศึกษาและแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567” โครงการ “อบรมพัฒนาทักษะครูอาชีวศึกษาให้มีความเป็นเลิศทางด้านภาษาและรู้ทันการใช้สื่อดิจิทัล” ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน เขาหลัก รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดพังงา

ภาพกิจกรรม

การทำอาหารพื้นเมืองภูเก็ต กับนักศึกษาอาเซียนในโครงการ ASEAN ROK TVET Mobility Programme

บทเรียน

นักศึกษา ปริญญาตรี

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง กำหนดวันเปิด-ปิดเรียนและลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง กำหนดวันเปิด-ปิดเรียนและลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

ข่าวนักเรียน

ข่าวรับสมัครงาน

ประเภทวิชาพาณิชกรรม/บริหารธุรกิจ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ประเภทวิชาคหกรรม

ประเภทวิชาศิลปกรรม

ประเภทวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร

ประเภทวิชา