วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

หน้าหลัก

ข้อมูลสถานศึกษา

ปฏิทินกิจกรรม

ผู้อำนวยการ

นายวิทยา เกตุชู
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้รับเกียรติจาก นายปัญญา หัตถิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต ดร.วิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และคณะผู้บริหารของวิทยาลัยฯ ในโอกาสร่วมแสดงความยินดี และมอบถ้วยรางวัล เหรียญรางวัล พร้อมด้วยเกียรติบัตรกับนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาอาหารและโภชนาการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ในการแข่งขัน Makro HoReCa Mystery Box Challenge’ Junior Chef Challenge’ “Makro HoReCa Challenge 2023 “Global To Local วิถีโลก…สู่ท้องถิ่น” ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาท ในงาน ” มหกรรมธุรกิจอาหารประเทศไทย ครั้งที่ 16 ” ณ Impact Arena Exhibition and Convention hall กรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ขับเคลื่อนโครงการยกระดับอาชีวศึกษาระหว่างประเทศและมาตรฐานสากล สู่ความร่วมมือ Skills Development Network ต้อนรับการศึกษาดูงานของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวชมกระบวนการจัดการเรียน การสอนในสาขาการบริการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว การถอดบทเรียน เพื่อจัดโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรและองค์ความรู้ระหว่างประเทศ ในสาขาอาชีพที่มีความต้องการของแรงงานสมรรถะสูง รวมทั้งการการพัฒนาหลักสูตร เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในปัจจุบัน ที่มีการทดสอบและพัฒนาฝีมือแรงงาน และการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ฝึกประสบการตรงกับสถานประกอบการในพื้นที่

ภาพกิจกรรม

การทำอาหารพื้นเมืองภูเก็ต กับนักศึกษาอาเซียนในโครงการ ASEAN ROK TVET Mobility Programme

บทเรียน

นักศึกษา ปริญญาตรี

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง กำหนดวันเปิด-ปิดเรียนและลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)

ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เรื่อง กำหนดวันเปิด-ปิดเรียนและลงทะเบียนเรียน ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

ข่าวนักเรียน

ข่าวรับสมัครงาน

ประเภทวิชาพาณิชกรรม/บริหารธุรกิจ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

ประเภทวิชาคหกรรม

ประเภทวิชาการออกแบบ

ประเภทวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร

ประเภทวิชา